นายกสภาสถาบันฯ
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ
*รักษาราชการแทน
สำนักงาน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ชั้น 3
สถานที่ตั้ง
ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
เบอร์ติดต่อ
Tel : 0-5321-6663 Fax : 0-5321-6664
E-Mail
iven.north1@gmail.com
เว็บไซต์
www.iven1.ac.th

 

รายชื่อสถาบัน
 1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
 2. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
 1. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 1. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
 

นายกสภาสถาบันฯ
รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
นายบุญธรรม  เกี้ยวฝั้น
สำนักงาน
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
สถานที่ตั้ง
355 หมู่ที่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
เบอร์ติดต่อ
0-5488-7088
เว็บไซต์
www.ivenr2.ac.th

 

รายชื่อสถาบัน
 1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
 3. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 1. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
 1. วิทยาลัยเทคนิคน่าน
 2. วิทยาลัยเทคนิคแพร่
 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
 2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
 

นายกสภาสถาบันฯ
นางสุวรรณี คำมั่น
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
นายสงวน หอกคำ
สำนักงาน
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
สถานที่ตั้ง
410 หมู่ 1 ถนนบึงพระ-พิษณุโลก ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์ติดต่อ
Tel:0-5533-7611, Fax:0-5533-7612
เว็บไซต์
www.ivenr3.ac.th

 

รายชื่อสถาบัน
 1. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
 1. วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
 2. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
 1. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 

นายกสภาสถาบันฯ
นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
นายสมคิด  บุญเทวี
สำนักงาน
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
สถานที่ตั้ง
155 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์ติดต่อ
08-8278-9676, 0-5625-5163
เว็บไซต์
www.venr-4.ac.th

 

รายชื่อสถาบัน
 1. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
 1. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
 2. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 1. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
 2. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี