นายกสภาสถาบันฯ
รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
นายวรวิทย์ ศรีตระกูล
สำนักงาน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
สถานที่ตั้ง
306 หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
เบอร์ติดต่อ
0-4241-1447
เว็บไซต์
www.ivene1.ac.th
 
รายชื่อสถาบัน
 1. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
 1. วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
 2. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
 3. วิทยาลัยเทคนิคเลย
 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
 2. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
 1. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
 

นายกสภาสถาบันฯ
นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
นายชาญทนงค์  บุญรักษา *รักษาราชการแทน
สำนักงาน
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
สถานที่ตั้ง
219 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์ติดต่อ
Tel : 042-704-676 Fax : 042-704-676
เว็บไซต์
www.ivene2.ac.th

 

รายชื่อสถาบัน
 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม
 1. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
 1. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 1. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
 

นายกสภาสถาบันฯ
นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
นายสมใจ เชาว์พานิช
สำนักงาน
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถานที่ตั้ง
460 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เบอร์ติดต่อ
0-4371-1403 ต่อ 150
เว็บไซต์
www.ivene3.ac.th

 

รายชื่อสถาบัน
 1. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
 2. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
 1. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
 1. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
 2. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
 2. วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
 

นายกสภาสถาบันฯ
นายนิยม ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
นายลิขิต พลเหลา
สำนักงาน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สถานที่ตั้ง
632 ถ.วาริน-พิบูล ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
เบอร์ติดต่อ
045-210-691, 045-210-692
เว็บไซต์
www.ivene4.ac.th

 

รายชื่อสถาบัน
 1. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
 1. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
 2. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
 1. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
 2. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
 1. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
 

นายกสภาสถาบันฯ
รศ.นอ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
นายวิวัฒน์ บุญพิคำ *รักษาราชการแทน
สำนักงาน
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
สถานที่ตั้ง
999 ม.6 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์ติดต่อ
Tel : 0-4408-1145
Mobile : 064-9809904
Fax : 0-4480-1146
เว็บไซต์
www.veine5.ac.th

 

รายชื่อสถาบัน
 1. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
 3. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
 1. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
 2. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
 1. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
 2. วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
 1. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์