นายกสภาสถาบันฯ
นายวันชัย อุดมสิน
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
นายนนทพงศ์  ยอดทอง
สำนักงาน
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
สถานที่ตั้ง
2 หมู่ที่ 6 ต.บางพูน ถนนรังสิต-ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เบอร์ติดต่อ
0-2567-0774
เว็บไซต์
www.cvei1.ac.th

 

รายชื่อสถาบัน
 1. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
 2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
 3. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
 4. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
 1. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 2. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
 3. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
 4. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
 2. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
 3. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
 4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
 

นายกสภาสถาบันฯ
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
นายเรวัช ศรีแสงอ่อน *รักษาราชการแทน
สำนักงาน
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
สถานที่ตั้ง
323 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
เบอร์ติดต่อ
0-3642-5113 หรือ 0-3641-1083 ต่อ 153
เว็บไซต์
www.ivecr2.ac.th

 

รายชื่อสถาบัน
 1. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
 2. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
 2. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
 1. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
 1. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 

นายกสภาสถาบันฯ
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
นายศิริ จันบำรุง
สำนักงาน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
สถานที่ตั้ง
116 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
เบอร์ติดต่อ
0-3763-9711
เว็บไซต์
ivec3.ac.th

 

รายชื่อสถาบัน
 1. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
 3. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
 1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
 2. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
 1. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
 2. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
 1. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
 2. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 

นายกสภาสถาบันฯ
-
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
นางสาวอินดา แตงอ่อน 
สำนักงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สถานที่ตั้ง
90 ถนนเทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เบอร์ติดต่อ
0-3425-2790, 0-3424-1853
เว็บไซต์
www.ivec4.ac.th

 

รายชื่อสถาบัน
 1. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 3. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
 2. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
 1. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 2. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
 

นายกสภาสถาบันฯ
-
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
สำนักงาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
สถานที่ตั้ง
89 หมู่ 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
เบอร์ติดต่อ
0-3471-1811
เว็บไซต์
www.vei5.ac.th

 

รายชื่อสถาบัน
 1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 2. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 1. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
 1. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
 2. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 1. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน