นายกสภาสถาบันฯ
รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
นางสาวชมพูนุช บัวบังศร
สำนักงาน
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (อาคาร 2)
สถานที่ตั้ง
116 ซอยเอกชัย ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
เบอร์ติดต่อ
0-2415-0503, 0-2415-4666 ต่อ 201-202
เว็บไซต์
www.iveb.ac.th

 

รายชื่อสถาบัน
 1. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
 2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
 3. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
 4. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
 1. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
 4. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
 1. วิทยาลัยพณิชยการบางนา
 2. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
 3. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 4. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
 1. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
 

นายกสภาสถาบันฯ
ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
นายสมชาย ธำรงสุข
สำนักงาน
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สถานที่ตั้ง
6/13 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
เบอร์ติดต่อ
0-3861-6434
เว็บไซต์
www.eivt.ac.th

 

รายชื่อสถาบัน
 1. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
 2. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
 2. วิทยาลัยเทคนิคระยอง
 1. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
 2. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
 3. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 1. วิทยาลัยเทคนิคตราด