ประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2562 | 766 

ประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2562 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และตัวแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าพบนายรณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อแสดงยินดีในในการเข้ารับตำแหน่งใหม่

21.md.jpg 22.md.jpg 23.md.jpg 24.md.jpg 25.md.jpg 26.md.jpg 27.md.jpg 28.md.jpg 29.md.jpg 30.md.jpg 31.md.jpg 32.md.jpg 33.md.jpg 34.md.jpg 35.md.jpg 36.md.jpg 37.md.jpg 38.md.jpg 39.md.jpg 40.md.jpg

 
เอกสารแนบ
 
ศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา
อาคารศูนย์เทคโนโลยีและกำลังคนอาชีวศึกษา ชั้น 3
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
FaceBookIVEC Office