โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์| 735 

โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์​
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้มีการจัดโครงการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรอาชีวศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ แนวทางการพัฒนาสาขาวิชาชีพที่จำเป็นและสาขาวิชาชีพใหม่สอดรับตามนโยบายการพัฒนาประเทศ สู่ไทยแลนด์ 4.0 นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและนโยบายเส้นทางสายไหมทางทะเล (Belt & Road) ภาคตะวันออกของไทยนับว่าเป็นพื้นที่สำคัญอย่างมากในการพัฒนาด้าน EEC เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบของการ พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครูและการพัฒนาการเรียนการสอนแนวใหม่ ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวภาคตะวันออก เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และ นางณัฏฐี ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานหลักการและความเป็นมาของโครงการ
 

01.md.jpg 69388782_1283919941785790_3917386219813601280_o.md.jpg 70175117_1283918985119219_5965668153479397376_o.md.jpg 70556950_1283918731785911_6536048829819518976_o.md.jpg 70584846_1283919205119197_6986563621832622080_o.md.jpg 70592840_1283919245119193_3546098812609101824_o.md.jpg 70616240_1283920198452431_3631129625947537408_o.md.jpg 70618750_1283917545119363_1614671699138052096_o.md.jpg 70634117_1283918861785898_6407935173765103616_o.md.jpg 70649346_1283917688452682_8918553676667158528_o.md.jpg 70658046_1283918385119279_7166949319096926208_o.md.jpg 70670042_1283918285119289_6832096471651713024_o.md.jpg 70715812_1283918535119264_7845586729191866368_o.md.jpg 70720420_1283917521786032_8033441267209732096_o.md.jpg 70750568_1283919071785877_6263229668204216320_o.md.jpg 70810818_1283917648452686_7283918625939914752_o.md.jpg 70811311_1283918051785979_8656154204496199680_o.md.jpg 70835379_1283919708452480_3661673599405654016_o.md.jpg 70883086_1283919961785788_5116425730330198016_o.md.jpg 70884241_1283918208452630_7556803659468636160_o.md.jpg 70900627_1283918371785947_355207058238210048_o.md.jpg 70907136_1283918595119258_7661649626549714944_o.md.jpg 70913627_1283918605119257_6808626279265337344_o.md.jpg 70968280_1283918851785899_7741660632436441088_o.md.jpg 70968957_1283918315119286_4078860484583882752_o.md.jpg 70999120_1283919021785882_6575233955354640384_o.md.jpg 71005095_1283918741785910_8731592289983397888_o.md.jpg 71035333_1283917535119364_2763382486527377408_o.md.jpg 71041094_1283917655119352_8864631891274235904_o.md.jpg 71067398_1283918898452561_5227531861353299968_o.md.jpg 71068114_1283919648452486_5438985737129164800_o.md.jpg 71089516_1283920258452425_7158375194279542784_o.md.jpg 71110168_1283919085119209_8247129200289382400_o.md.jpg 71112326_1283918031785981_7668079660743262208_o.md.jpg 71119676_1283917265119391_7112130014388158464_o.md.jpg 71203254_1283919351785849_7656953500718333952_o.md.jpg 71216925_1283918975119220_3830684247585193984_o.md.jpg 71307036_1283917141786070_6656801444504535040_o.md.jpg 71392375_1283917735119344_8084301874791972864_o.md.jpg 71469777_1283918061785978_8162493983503679488_o.md.jpg 71474408_1283919125119205_5438354102058745856_o.md.jpg 71478346_1283917398452711_2610101911256301568_o.md.jpg 71482300_1283917251786059_8205059583308201984_o.md.jpg 71494528_1283917915119326_7721371730916147200_o.md.jpg 71495498_1283917408452710_9121717917669392384_o.md.jpg 71538835_1283919225119195_4045820662680387584_o.md.jpg 71562953_1283917161786068_4881511205585289216_o.md.jpg 71578932_1283920025119115_6128455905148141568_o.md.jpg 71645672_1283918275119290_8991335964831907840_o.md.jpg 71673843_1283918781785906_6446627181220069376_o.md.jpg 71704577_1283917231786061_8007383601840652288_o.md.jpg 71756394_1283918418452609_6124207654211420160_o.md.jpg 71960916_1283919985119119_1452093937010343936_o.md.jpg

 
เอกสารแนบ
 
ศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา
อาคารศูนย์เทคโนโลยีและกำลังคนอาชีวศึกษา ชั้น 3
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
FaceBookIVEC Office