เกี่ยวกับเรา

บุคลากรศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

นางณัฏฐี ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา

 

นางสาวมัทนา มงคลเคหา
พนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป
นายชัยรัคน์ พูลเผ่า
บุคลากรศูนย์ประสานงาน
สถาบันอาชีวศึกษา
นางสาวสุวนันท์ บุญเรือง
บุคลากรศูนย์ประสานงาน
สถาบันอาชีวศึกษา
นางสาววรางคณา ราชานนท์
บุคลากรศูนย์ประสานงาน
สถาบันอาชีวศึกษา