เกี่ยวกับเรา

บุคลากรศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

นางณัฏฐี ศรีสวัสดิ์
  นางณัฏฐี ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา  
  นางณัฏฐี ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา
 
     
นางสาวมัทนา มงคลเคหา พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป นางสาวสุวนันท์ บุญเรือง บุคลากรศูนย์ประสานงาน สถาบันอาชีวศึกษา นางสาววรางคณา ราชานนท์ บุคลากรศูนย์ประสานงาน สถาบันอาชีวศึกษา
นางสาวมัทนา มงคลเคหา
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป
นางสาวสุวนันท์ บุญเรือง
บุคลากรศูนย์ประสานงาน สถาบันอาชีวศึกษา
นางสาววรางคณา ราชานนท์
บุคลากรศูนย์ประสานงาน สถาบันอาชีวศึกษา
 
ศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา (ราชดำเนินนอก)

ติดต่อ ศปส.

ที่อยู่: ศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เบอร์โทรศัพท์: 0-2281-5555 ต่อ 3500
ผู้ดูแลระบบ : ivecoffice@gmail.com
ศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา (รามอินทรา)

ติดต่อ ศปส.

ที่อยู่: ศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์: 0-2281-5555 ต่อ 3500
ผู้ดูแลระบบ : ivecoffice@gmail.com