รายละเอียดข่าว

 ประชุมผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2560​| 801 

ประชุมผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2560
วันที่ 10 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
เอกสารแนบ
 

Text/HTML

ศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา
อาคารศูนย์เทคโนโลยีและกำลังคนอาชีวศึกษา ชั้น 3
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
FaceBookIVEC Office