รายละเอียดข่าว

 ประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2562 | 480 

ประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2562 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และตัวแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าพบนายรณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อแสดงยินดีในในการเข้ารับตำแหน่งใหม่

21.md.jpg 22.md.jpg 23.md.jpg 24.md.jpg 25.md.jpg 26.md.jpg 27.md.jpg 28.md.jpg 29.md.jpg 30.md.jpg 31.md.jpg 32.md.jpg 33.md.jpg 34.md.jpg 35.md.jpg 36.md.jpg 37.md.jpg 38.md.jpg 39.md.jpg 40.md.jpg

 
เอกสารแนบ
 

Text/HTML

ศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา
อาคารศูนย์เทคโนโลยีและกำลังคนอาชีวศึกษา ชั้น 3
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
FaceBookIVEC Office