รายละเอียดข่าว

การประชุมกำหนดรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล
Created by veiadmin19 on 11/8/2016 10:19:16 AM


การประชุมกำหนดรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล
วันที่ 19 ตุลาคม 2559

ณ ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาprint
rating
  Comments