รายละเอียดข่าว

ประชุมผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (ทป.ผท.) ครั้งที่ 9/2559
Created by veiadmin19 on 10/28/2016 4:25:49 PM


ประชุมผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (ทป.ผท.) 
ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 


การประชุมเพื่อเสนอนโยบายการทำงานและรับฟังข้อคิดเห็นจากสถาบันการอาชีวศึกษาด้านต่างๆ

และที่ประชุมฯ ร่วมบริจาคเงินเพื่อทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 100,000 บาท


print
rating
  Comments